Menų agentūra ArtscapeMenų agentūra Artscape 

Vizitai Pabradėje

 

Gegužės 31 d ir Birželio 1 dienomis Stalo teatro ir Vilniaus teatro „Lėlė“ pasirodymais pradėjome veiklas Pabradės Užsieniečių registracijos centre. Trečius metus vykstančio projekto “Kultūros prieinamumo didinimas pabėgėliams Lietuvoje” metu centre vykdysime kūrybinius vizitus, lankysime kultūrinius renginius Vilniuje. Tikime, kad dalyvavimas neninėse veiklose ugdys centre gyvenančių žmonių pasitikėjimą, atvirumą, augins prasmės jausmą ir ateities lūkesčius,

Ačiū socialiniems partneriams Užsieniečių registracijos centrui prie VSAT, VŠĮ “Stalo teatras”, Vilniaus teatrui „Lėlė“, Vilniaus arkivyskupijos Caritui, VŠĮ “Development diversity group” už paramą ir bendradarbiavimą.

Projektą remia Lietuvos Kultūros Taryba

Artscape meninės veiklos su pabėgėliais

Nuo 2016 metų Menų agentūra Artscape vykdo kultūrines edukacines veiklas pabėgėlių centruose, įgyvendina meninius projektus, keliančius visuomenės sąmoningumą žmogaus teisių, integracijos srityse.
 
Veiklas su pabėgėliais vystome trimis kryptimis:
1. Inicijuojame profesionalaus meno projektus pabėgėlių tema, įtraukiančius menininkų bendruomenę ir didinančius visuomenės sąmoningumą migracijos ir integracijos klausimais.
2.Vykdome kultūrinės edukacinės programas Ruklos ir Pabradės centrų pabėgėliams.
3. Telkiame bendruomenę savanoriškoms veikloms (savanorių telkimas ir koordinavimas, socialinių ryšių mezgimas, humanitarinė pagalba, laikinas apgyveninimas, etc.).
 
Menininkus ir kultūros lauko atstovus, norinčius dalyvauti edukaciniuose projektuose, kvečiame prisidėti prie vykstančių programų ir projektų su pabėgėliais.
 
Kontaktinis asmuo- projektų vadovė Aistė Ulubey, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Renkama nauja "Projekto vadovo" mokymų grupė

Artscape kviečia dalyvauti profesiniuose kultūros vadybos mokymuose „Projekto vadovas“, skirtuose susipažinti su kultūros vadybos ir projektų valdymo pagrindais.
Mokymai vyks Vilniuje, nuo balandžio 5 d., trukmė- 4 savaitės.

Šiuo metu niekur nesimokančiam ir nestudijuojančiam jaunimui iki 29 m. Lietuvos darbo birža mokymus kompensuoja 100% .

Projekto vadovo mokymų metu besimokantieji sužinos:
- kaip rasti paskelbtus kultūros ir kūrybinių industrijų projektų konkursus,
- rengti ir teikti paraiškas,
- išmoks apie pagrindinius projektų rengimo instrumentus,
- mokės suplanuoti ir kontroliuoti projekto biudžetą,
- parengti ir įgyvendinti projekto marketingo planą,
- pasirinkti tinkamas komunikacijos sklaidos priemones,
- sukurti efektyvią projekto vertinimo sistemą,
- projekto dokumentacijos tvarkymo pagrindų.

 Mokymų programa registruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, Išduodame oficialų, Švietimo ir mokslo registro patvirtiną sertifikatą
Registracija ir papildoma informacija el.paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Lietuvos teatrų rinkodaros tyrimo pristatymas

Gruodžio mėn. Vilniuje ir Kaune vyko unikalaus, dvejus metus vykusio Lietuvos teatrų rinkodaros tyrimo rezultatų ir įžvalgų pristatymas.
Tyrimas buvo vykdomas nuo 2016 m. balandžio iki 2017 m. lapkričio mėnesio. Šiuo tyrimu siekta išanalizuoti teatrų rinkodaros būklę, pateikti rinkodaros efektyvumo didinimo rekomendacijų bei praktinės intervencijos būdu įgyvendinti kokybinius pokyčius konkrečių teatrų rinkodaros veikloje.

Continue Reading