Menų agentūra ArtscapeMenų agentūra Artscape 

Artscape

 

Menų agentūra Artscape įkurta 2012 m., ągentūrą įsteigė kultūros vadybininkės Aistė Ulubey ir Kristina Savickienė.

Mes siekiame inicijuoti ir remti novatoriškus kultūros ir meno projektus, dirbant nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, padėti kultūros ir meno profesionalams augti ir tobulėti savo srityje, taip pat - keisti visuomenę ir ugdyti jos sąmoningumą pasitelkiant meninius ir kūrybiškus sprendimus. 

Artscape –  tai pirmiausiai kultūros ir meno projektų vadybos platforma, kuri inicijuoja, vykdo ir palaiko įvairias scenos meno (teatro, šokio, muzikos), vizualiųjų menų bei kūrybinių industrijų iniciatyvas.

Mums taip pat labai svarbi kultūros vadybos edukacija: nuolat vykdome įvairius mokymus, kviečiame dėstytojus iš Lietuvos ir iš užsienio, bendradarbiaujame su Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo įstaigomis, ruošiančiomis kultūros vadybininkus. Mūsų mokymuose dalyvauja jauni kultūros vadybininkai ir savivadyba užsiimantys menininkai; juose mes stengiamės pateikti aktualią informaciją ir instrumentus, įgalinančius įvykdyti meninį projektą nuo idėjos dizaino, finansavimo gavimo iki tęstinumo užtikrinimo.

Artscape taip pat teikia vadybos paslaugas jaunoms, nedidelėms meno organizacijoms ir individualiems menininkams. 

"Artscape" užsiima mentoryste – dalinamės savo sukauptomis žiniomis su jaunesnėmis organizacijomis ir menininkais, taip pat kompanjonyste (companionship) – naujas terminas Lietuvoje, reiškiantis pagalbą jaunam/ kylančiam menininkui, konsultuojant, suteikiant patalpas, dalinantis kontaktais ir materialine baze.

 

“Artscape” inicijuoja ir vykdo ne tik meninius, bet ir tarpsektorinius – meninius-socialinius, meninius-edukacinius, meninius-mokslinius projektus.

 

Menų agentūros Artscape teikiamos paslaugas:

  • Vadybinės konsultacijos menininkams ir organizacijoms projekto vadybos ir finansavimo klausimais

Jei esate menininkas ar menininkų grupė ir ieškote galimybių įgyvendinti savo kūrybines idėjas, mielai jus pakonsultuosime apie finansavimo galimybes, projekto vykdymo specifiką, padėsime surasti vadybininką ar jūsų poreikius atitinkančius fondus. 

  • Projekto idėjos dizaino konsultacijos

 Siekiant gauti finansavimą projektui iš privačių lėšų, valstybinių ar tarptautinių fondų, labai svarbu įsivardinti projekto idėją ir veiklas taip, kad jos atlieptų fondo, į kurį kreipsitės, prioritetus, tikslus, misiją. Artscape turi įdirbį ir patirtį su projekto idėjos dizainu: tiek lietuviško, tiek europinio finansavimo kontekste.

  • Mokymai vadybininkams ir menininkams

Artscape nuolatos rengia mokymus įvairiais kultūros ir meno vadybos aspektais. Mes bendradarbiaujame su Lietuvos darbo birža ir veikiame kaip neformalaus mokymo instititucija, rengami "Projekto vadovo" kursus. Taip pat rengiame kursus skirtingomis kultūros vadybos temomis: pradedant projekto administravimo subtilybėmis ir baigiant tarptautiniu bendradarbiavimu.

 

“Artscape” veiklos

Scenos ir vizualiųjų menų projektų rengimas, įgyvendinimas

Menininkų ir organizacijų konsultavimas

Projektų viešinimo ir rinkodaros kampanijos

Lėšų rinkimas (“fundraising”)

Edukaciniai projektai ir mokymai

Jaunimo projektai

Tarptautiniai projektai