Menų agentūra ArtscapeMenų agentūra Artscape 

Sėkmingai baigtas Lietuvos teatrų rinkodaros tyrimas

Gruodžio 6 d. ir 8 d. Vilniuje ir  Kaune pristatyti Lietuvos teatrų rinkodaros tyrimo rezultatai. Tai pirmasis išsamus kultūros srities rinkodaros tyrimas Lietuvoje,
apėmęs kiekybinę bei kokybinę teatrų rinkodaros būklės analizę bei pateikiantis rinkodaros efektyvumo didinimo rekomendacijas.

Continue Reading

Interaktyvaus ir taikomojo teatro mokymai profesionalams

Lietuvos teatro profesionalai rugpjūčio mėnesį turėjo galimybę įgyti naujų žinių, tobulinti savo gebėjimus ir išmokti naujų dalykų vasaros mokymuose, kuriuos organizavo menų agentūra ArtScape, bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaliniu dramos teatru. Pirmomis mėnesio dienomis teatro kūrėjai buvo kviečiami į Vasaros teatro mokyklą, o mėnesio viduryje - į Taikomojo teatro savaitę.

Continue Reading

Menų agentūrai Artscape suteiktas profesionalios scenos menų įstaigos statusas

2017 m. rugpjūčio mėn. kultūros ministrė L.Ruokytė pasirašė įsakymą dėl profesionalios scenos menų įstaigos statuso suteikimo VŠĮ Menų agentūrai "Artscape".  Organizacijai statusas suteiktas už  profesionaliojo scenos meno vertintojų teigiamai įvertintus profesionaliojo scenos meno kūrinius bei profesionaliojo scenos meno kūrinių autorių ir atlikėjų profesino meistriškumo tobulinimo veiklą.

Continue Reading

Mokymai kultūros vadybininkams

Artscape kviečia dalyvauti profesiniuose kultūros vadybos mokymuose „Projekto vadovas“, skirtuose susipažinti su kultūros vadybos ir projektų valdymo pagrindais.
Mokymai vyks Vilniuje, nuo sausio 15 d., trukmė- 4 savaitės.

Projekto vadovo mokymų metu besimokantieji sužinos:
- kaip rasti paskelbtus kultūros ir kūrybinių industrijų projektų konkursus,
- rengti ir teikti paraiškas,
- išmoks apie pagrindinius projektų rengimo instrumentus,
- mokės suplanuoti ir kontroliuoti projekto biudžetą,
- parengti ir įgyvendinti projekto marketingo planą,
- pasirinkti tinkamas komunikacijos sklaidos priemones,
- sukurti efektyvią projekto vertinimo sistemą,
- projekto dokumentacijos tvarkymo pagrindų.

Continue Reading