Menų agentūra ArtscapeMenų agentūra Artscape 

Teatrų rinkodaros tyrimas

Rugsėjo mėnesį pradedamas įgyvendinti Lietuvos teatrų rinkodaros efektyvumo tyrimas, inicijuotas kultūros ir rinkodaros sričių profesionalų.

Rugsėjo mėnesį pradedamas įgyvendinti Lietuvos teatrų rinkodaros efektyvumo tyrimas, inicijuotas kultūros ir rinkodaros sričių profesionalų. Projektą įgyvendina menų agentūra „Artscape“, asociacija „Kūrybinės jungtys“, KOG rinkodaros ir komunikacijos mokslų institutas ir rinkodaros ekspertų grupė.

Tai pirmas būtent teatrų rinkodaros ir komunikacijos veiklą tiriantis projektas, kurio tikslas – įvertinti ir tobulinti teatrų rinkodaros organizavimo modelį, stiprinti rinkodaros vaidmenį bei pasiūlyti, kaip teatrams pasirinkti efektyvias priemones, padėsiančias plėsti teatrų auditorijas, auginti lankytojų srautą bei gerinti jų patirtį.

Tyrimas aktualus visai kultūrinei bendruomenei, nes pateiks praktinį rinkodaros rekomendacijų modelį, kuriuo galės naudotis ne tik teatrai, bet ir kitos kultūros organizacijos. Rinkodara tyrime suprantama kaip svarbi ir integrali kultūros organizacijų veiklos dalis, padedanti užtikrinti kultūros prieinamumą visuomenei bei efektyviai įveiklinti kultūros infrastruktūrą. „Kalbėdami apie kultūros srities tyrimus, visų pirma turime omeny idėjų ir įrankių dalijimosi platformą – siekiame padėti vieni kitiems atrasti ir užčiuopti mūsų kultūros ir meno bendruomenėje iškylančius sumanymus, bet kartu leisti šiems sumanymams įsitvirtinti ir būti įgyvendintiems“, – pabrėžia Mindaugas Bundza, Lietuvos kultūros tarybos tyrimų ir analizės koordinatorius.

Dalyvauti tyrime bus kviečiamos visos teatro statusą turinčios organizacijos. Aktyvus ir atviras tyrimo komandos bendradarbiavimas su jomis leis pateikti aktualias, veikiančias, kituose teatruose ir kitų kultūros sričių įstaigose pritaikomas rekomendacijas. „Lietuvos scenos menų organizacijos naudojasi labai skirtingais rinkodaros ir komunikacijos būdais. Juoba, kad ši sritis vis mutuoja, kas keletą metų kinta, atsiranda vis nauji formatai, vis kitokios technikos ir technologijos. Mano stebėjimu, būtent scenos menuose atsirado kai kurie inovatyvūs metodai, kurie vėliau pradėti taikyti ir kur kas plačiau. Tad toks tyrimas gali tapti pagalbine priemone daugeliui mūsų sektoriaus organizacijų, ypač – pradedančioms savo veiklą“, – teigia Audronis Imbrasas, Lietuvos šokio informacijos centro direktorius.

Turint tikslą geriausiai įveiklinti ir praktiškai įgyvendinti rinkodaros rekomendacijas, tyrimui pasirinkta inovatyvi metodologija, apimanti dvi dalis: tiriamąją-analitinę ir eksperimentinę-intervencinę. Pirmoje tyrimo dalyje bus apklausiami teatrų rinkodaros ir komunikacijos specialistai bei analizuojami teatrų veiklos dokumentai, siekiant išsiaiškinti, kokią svarbą rinkodarai teatrai teikia, kokius organizacinius ir finansinius resursus jai skiria, kokias priemones pasirenka bei kaip vertina jų efektyvumą. Remiantis gautais duomenimis, teatrams bus parengtos rinkodaros rekomendacijos, padėsiančios didinti jau naudojamų priemonių efektyvumą bei efektyviai taikyti naujas.

Antroje projekto dalyje, taikant kūrybinių partnerysčių metodą bei bendradarbiaujant su pasirinktais konkrečiais teatrais, tyrimo rekomendacijos bus taikomos praktiškai, siekiant patikrinti jų įgyvendinamumą bei pritaikomumą konkrečiose, unikalią veiklos struktūrą turinčiose organizacijose.

Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. Projekto rezultatai ir rekomendacijos bus pristatyti kultūros bendruomenei ir visuomenei 2017 m. rudenį.