Menų agentūra ArtscapeMenų agentūra Artscape 

Artscape tapo Anna Lindh Fondo tinklo nare

Menų agentūra Artscape prisijungė prie Anna Lindh Fondo, kuris buria pilietinės visuomenės organizacijas, savo veikla prisidedančias prie tarpkultūrinio dialogo Europos – Viduržemio regione plėtojimo.

Anna Lindh Fondas (ALF) – 2004 metais įkurta tarpvyriausybinė institucija, telkianti įvairių šalių skirtingų kultūrų organizacijas bendriems projektams, taip skatindama prasmingą tarpkultūrinį dialogą bei pagarbą kitoniškumui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.

Fondas vienija per 4000 organizacijų-narių iš 42 Europos ir Viduržemio jūros regionų valstybių.  Centrinis Fondo sekretoriatas yra įsikūręs Aleksandrijoje, Egipte.

Organizacijos uždaviniai:

  • skatinti bendradarbiavimą švietimo, kultūros, medijų srityse;
  • prisidėti prie bendrų tarpregioninių programų kūrimo;
  • siekti kuo kokybiškesnės partnerystės tarp tinklo narių per projektus;
  • finansiškai remti projektus, kurie skatintų Europos ir Viduržemio jūros regionų bendradarbiavimą.

 

Surengta konferencija

Menų agentūra „Artscape“ ir LMTA Meno vadybos skyrius kartu organizavo tarptautinę mokslinę - praktinę konferenciją „Menas ir socialinės inovacijos“. Konferencija, skirta ne tik suburti mokslininkus ir praktikus diskusijai apie meno poveikio, spendžiant socialines problemas bei kuriant socialines inovacijas, bet ir paskatinti naujų projektų plėtrą.

Konferencija vyko rugsėjo 29-30 d.  LMTA Muzikos inovacijų studijų centre ir Nacionaliniame dramos teatre.

Projekto partneriai- Nacionalinis dramos teatras, Asociacija 'Kūrybinės jungtys', projektas iš dalies finansuotas Lietuvos Kultūros tarybos lėšomis.

Su konferencijos programa galite susipažinnti čia.

 

Sėkmingai baigtas Lietuvos teatrų rinkodaros tyrimas

Gruodžio 6 d. ir 8 d. Vilniuje ir  Kaune pristatyti Lietuvos teatrų rinkodaros tyrimo rezultatai. Tai pirmasis išsamus kultūros srities rinkodaros tyrimas Lietuvoje,
apėmęs kiekybinę bei kokybinę teatrų rinkodaros būklės analizę bei pateikiantis rinkodaros efektyvumo didinimo rekomendacijas.

Continue Reading

Interaktyvaus ir taikomojo teatro mokymai profesionalams

Lietuvos teatro profesionalai rugpjūčio mėnesį turėjo galimybę įgyti naujų žinių, tobulinti savo gebėjimus ir išmokti naujų dalykų vasaros mokymuose, kuriuos organizavo menų agentūra ArtScape, bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaliniu dramos teatru. Pirmomis mėnesio dienomis teatro kūrėjai buvo kviečiami į Vasaros teatro mokyklą, o mėnesio viduryje - į Taikomojo teatro savaitę.

Continue Reading

Menų agentūrai Artscape suteiktas profesionalios scenos menų įstaigos statusas

2017 m. rugpjūčio mėn. kultūros ministrė L.Ruokytė pasirašė įsakymą dėl profesionalios scenos menų įstaigos statuso suteikimo VŠĮ Menų agentūrai "Artscape".  Organizacijai statusas suteiktas už  profesionaliojo scenos meno vertintojų teigiamai įvertintus profesionaliojo scenos meno kūrinius bei profesionaliojo scenos meno kūrinių autorių ir atlikėjų profesino meistriškumo tobulinimo veiklą.

Continue Reading