Apie

Apie

Kuriame menininkų ir bendruomenių ryšius pokyčiams kurti

2012 m. įsteigta Menų agentūra “Artscape” – projektine veikla paremta, ne pelno siekianti kultūros organizacija, inicijuojanti ir vykdanti tarpsektorinius (meninius – socialinius – edukacinius) projektus, kuriuose menas naudojamas kaip socialinių permainų katalizatorius. Pirmus penkerius veiklos metus “Artscape” veikė kaip konsultacinis centras („hub“) ir inkubatorius jaunoms besikuriančioms menų organizacijoms, kurios ieško žinių, kaip rašyti paraiškas, vykdyti projektus, vystyti veiklą, eksportuoti savo sukurtus kultūros produktus. Nuo 2015 m. organizacija dirba su į Lietuvą atvykusiais migrantais, prieglobsčio prašytojais ir gavėjais, tautinių mažumų atstovais, kaupia ekspertines žinias, plėtoja partnerių tinklą dirbant su šiomis grupėmis.

“Artscape“ komanda ir savanoriai vykdo kultūrinę-edukacinę veiklą pabėgėlių centruose, įgyvendindami meninius projektus, skatinančius pabėgėlių integraciją ir visuomenės supratimo didinimą migracijos temomis. Kultūros programa– tęstinis projektas, kurio veiklos vystomos 3 kryptimis: 

  • inicijuojami profesionalaus meno projektai pabėgėlių tema, įtraukiantys menininkų bendruomenę ir didinantys visuomenės sąmoningumą migracijos ir integracijos klausimais (2017 su LNDT pastatytas dokumentinis spektaklis “Dreamland”); 
  • vykdoma kultūros edukacijos programa “Kultūros prieinamumo didinimas pabėgėliams Lietuvoje” Ruklos ir Pabradės pabėgėlių centruose; 
  • telkiama bendruomenė savanoriškoms veikloms.

Kurdami savarankišką platformą ir veiksmingą koordinavimo sistemą, menų agentūra „Artscape“ bendradarbiauja su privačiu ir valstybiniu sektoriais, labdaros fondais, ambasadomis, prekybos rūmais, ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir kitais suinteresuotais asmenimis tam, kad šių projektų nauda būtų jaučiama ne tik kultūros ir meno sektoriaus atstovams, bet įgalindami menininkus stiprintų bendruomenių sąmoningumą, didintų supratimą apie socialines problemas, aktualias kitoms pažeidžiamoms mūsų visuomenės grupėms.

Už savitarpio pagalbos ir savanorystės iniciatyvos įgyvendinimą Menų agentūra „Artscape“ gavo Lietuvos Respublikos vyriausybės padėką už pagalbą Lietuvai kovoje su COVID-19 virusu. 

#Įkvepianti lyderystė #atvirumas kultūroms #bendradarbiavimas #įvairovė