Naujienos

Artscape meninės veiklos su pabėgėliais

Artscape meninės veiklos su pabėgėliais

Nuo 2016 metų Menų agentūra Artscape vykdo kultūrines edukacines veiklas pabėgėlių centruose, įgyvendina meninius projektus, keliančius visuomenės sąmoningumą žmogaus teisių, integracijos srityse.

Veiklas su pabėgėliais vystome trimis kryptimis:
1. Inicijuojame profesionalaus meno projektus pabėgėlių tema, įtraukiančius menininkų bendruomenę ir didinančius visuomenės sąmoningumą migracijos ir integracijos klausimais.
2.Vykdome kultūrinės edukacinės programas Ruklos ir Pabradės centrų pabėgėliams.
3. Telkiame bendruomenę savanoriškoms veikloms (savanorių telkimas ir koordinavimas, socialinių ryšių mezgimas, humanitarinė pagalba, laikinas apgyveninimas, etc.).

Menininkus ir kultūros lauko atstovus, norinčius dalyvauti edukaciniuose projektuose, kvečiame prisidėti prie vykstančių programų ir projektų su pabėgėliais.

Kontaktinis asmuo- projektų vadovė Aistė Ulubey, aiste@artscape.lt.

25 balandžio, 2019