Projektai

Artscape pradeda vykdyti bendruomenių projektą „Bendruomenių tiltai“

Artscape pradeda vykdyti bendruomenių projektą „Bendruomenių tiltai“

Artscape pradeda vykdyti bendruomenių projektą „Bendruomenių tiltai“, kurio metu organizuojant mokymus, savanorystės programas ir bendruomenines veiklas sieks suteikti pabėgėliams, trečiųjų šalių piliečiams ir lietuviams galimybę kartu kurti, diskutuoti, įgyti tarpkultūrinių kompetencijų.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas kartu su Artscape ir „Pabėgėlių Taryba” įgyvendins šias veiklas:

– 2 mokymų ciklus, skirtus kultūros institucijų atstovams, veiklų edukatoriams, prieglobstį gavusiems/prašantiems užsieniečiams, savanoriams ir universitetų studentams apmokyti.

– 2 savanorystės programas, kurios skatins savanorišką veiklą, stiprinant tikslinės grupės ryšius su vietos bendruomene.

– bendruomenines veiklas, kurios skatins tikslinės grupės ir vietos bendruomenės sutelktumą bei socialinį aktyvumą.

Šiuo metu yra įgyvendinami 48 projektai, skirti prieglobsčio prašytojų, prieglobsčio gavėjų ir kitų teisėtai Lietuvoje gyvenančių užsieniečių integracijos sąlygų gerinimui Lietuvoje, taip pat finansuojamas trečiųjų šalių piliečių grąžinimas. Šie projektai finansuojami ES ir valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas finansuojamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis bei Socialinės apsaugos darbo ministerijos.

30 birželio, 2021