Naujienos

Artscape švenčia 10 metų: atlikti darbai, lyderystės pamokos ir nauji siekiai

Artscape švenčia 10 metų: atlikti darbai, lyderystės pamokos ir nauji siekiai

Švęsdami 10 metų jubiliejų “Artscape” mini ne dešimtmetį laiko, o dešimtmetį projektų, darbų ir sukurto pokyčio. Pastaruosius du dešimtmečius nevyriausybinės žmogaus teisių, humanitarinės, socialinio poveikio siekiančios organizacijos visame pasaulyje buvo kritikuojamos dėl nesugebėjimo prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančio pasaulio, dėl atgyvenusių komunikacijos strategijų ir negebėjimo kurti ilgalaikio poveikio visuomenėse. O organizacijos, dirbančios meno ir kultūros lauke, susiduria su skurdžiu šio lauko finansavimo modeliu. Menas kaip toks investiciniu požiūriu tapo kiek apleistas, mat pasaulyje populiarėja meno vertę atrasti per kitų industrijų prizmes: mokslo komunikacijoje, skaitmeninių sprendimų vizualizacijoje, komercinės kūrybos rėmuose. Todėl didžiuojamės 10 metų kurdami organizaciją, kuri ieškojo sprendimų ir įveikė didelius iššūkius ieškant terpių ir kontekstų didinti kultūros ir meno prieinamumą, įgalinti perspektyvius menininkus ir keisti socialinę realybę.

Menų agentūrą “Artscape”, galvodamos apie inovatyvaus modelio kultūros organizaciją, kuri padėtų skleistis meno lauko kūrėjų potencialui ir kurtų socialines inovacijas, įkūrė teatro vadybininkės Aistė Ulubey ir Kristina Savickienė. Pirmaisiais gyvavimo metais organizacija augo bendradarbiaudami su šiuolaikiniu scenos meno lauku – užsimezgė daug partnerysčių. “Artscape“ vadybos paslaugas teikė ir bendradarbiavo su VŠĮ Šokio teatru „Airos“, Rūta Butkus, Lora Juodakaite, B&B (Greta Grinevičiūtė, Agnietė Lisičkinaitė), VŠĮ Teatru „Labas“, VŠĮ „Teatro gatvė“, Kultūros vadybininkų asociacija ir daug kitų menininkų. Vykdėme ir vizualųjų menų projektus. Pora pavyzdžių: “Oslo Erdvė”, kuruojama Ulijonos Odišarijos ir “9 menininko gyvenimai” kuruojamas Vaidos Stepanovaitės.

„Communication for Development – Com4Dev“ mokymai / A. Eikevičiūtės nuotr.

Netrukus organizacija pradėjo vystyti projektus, kurie atliepė kompetencijų trūkumą teatro rengimo bei meno ir kultūros projektų valdymo srityje. Pradedant 6-uosius metus Artscape pradėjo vystyti edukacijos ir kompetencijų kėlimo iniciatyvą. Tam, kad scenos meno kūrėjai įgytų naujų praktikoje pritaikomų įgūdžių, susipažintų su paskutinėmis tendencijomis, drauge su Lietuvos Nacionaliniu Dramos Teatru organizavome Vasaros teatro mokyklą ir Taikomojo teatro savaitę. O kultūros vadybininkų kompetencijas kėlėme „Artscape“ organizuojamuose kursuose „Projektų vadovas“, kurių 9-nias laidas sudaro per 80 „Artscape“ programos alumnų.

Nuo 2016 metų “Arstcape” dirba su į Lietuvą atvykusiais pabėgėliais ir migrantais. Veiklos, parsidėjusios stovykla jaunimui atvedė į projektus, išleistus su Nacionaliniu Dramos Teatru: „Departures – Arrivals“, „Dreamland“. Meninės veiklos su pabėgėliais tapo reguliaria organizacijos veikla, o vėliau išsivystė į socialinės integracijos ir kultūrinės edukacijos programą.

Nors Kristina Savickienė turėjo pasukti kitu keliu, prie “Arstcape” vairo likusi Aistė Ulubey net sunkiais organizacijai etaipais nebuvo sudvejojusi “Artscape” reikšme ir perspektyvomis kuriant galimybes Lietuvos visuomenei transformuotis, keistis ir mokytis, o atvykėlių bendruomenėms – pasinaudojant menu ir prieiga prie kultūros įgalinti save, savo istorijas ir savo ateitį.

Kūrybinės dirbtuvės Pabradės pabėgėlių centre / A. Černiausko nuotr.

“Nors mano keliai nuvingiavo kitur, labai džiaugiuos ir didžiuojuos tuo, ką daro Aistė ir visa Artscape komanda. Menas keičia gyvenimus, keičia socialinę aplinką, jis reikalingas kaip oras, jis net labiau reikalingas tiems, kurie neturi nieko – tiems, kurie paliko savo namus ir šiuo metu įstrigę pabėgėlių stovyklose ar pasienyje. Per tuos dešimt metų mačiau, kaip Artscape projektai realiai pakeitė žmonių gyvenimus – ir menininkų, ir žmonių, kurie prisijungė kurti kartu su jais. “ – dalinasi Kristina Savickienė.

Išties, menas keičia gyvenimus. New York Times jau keletą metų vysto straipsnių ciklą, kuriame rašytojai, dailininkai, filosofai, antrepreneriai atsako į klausimą “Kodėl menas svarbus?” Viename iš straipsnių meno vadybininkas David Zwirner, profesionalaus meno sklaida užsiimantis Niujorke, Londone, Paryžiuje ir Honkonge, rašo, kad mašinos ir technologijos pagerina mūsų gyvenimus iš praktinės perspektyvos, tačiau menas ir kultūra yra tie veiksniai, kurie įprasmina mūsų egzistenciją. Menas gyvuoja ilgiau negu žmonijos užrašyta istorija. “Meno vertinimas yra bendruomeninė patirtis. Menas mus apjungia – kai einame į muziejus, atidarymus, koncertus, filmus arba į baletą ar teatrą. Retsykiais mes ginčijamės ir nesutariam dėl meninės išraiškos, tačiau dėl to niekad nepradedamas karas. Aš už tai, kad menas ir kultūra – svarbiausias variklis procese, kuriame imame vieni kitus suprasti.” – rašo David Zwirner.

Saugioms erdvėms, kuriose žmonės ima geriau suprasti save ir vieni kitus, kurti “Artscape” irgi pasitelkia meną ir kultūrą. Mes tikime, kad organizacijos augimą lemia tai, kad suradome tinkamas terpes, kuriose menas gali atlikti socialinį vaidmenį – brandinti atskiras asmenybes bei skatinti bendruomeniškas patirtis. Tačiau nevyriausybinei organizacijai augti ir klestėti vien atrasti sritį, kurioje reikalingas socialinis pokytis neužtenka. Tokių organizacijų vadovai dirba su ribotais resursais, nuolat besikeičiančias politiniais ir ekonominais kontekstais. Organizacija juda į priekį tik tuomet, kai jos lyderiai komandai suteikia aiškią viziją ir kryptį bei jas iliustruoja veiksmais.

Pabėgėlių dienos šventė Vilniuje / A. Černiausko nuotr.

“Artscape” Kultūros edukacijos ir socialinės integracijos programos vadovė Ieva Šlechatvičiūtė apie organizacijos lyderystę atsiliepia taip: “Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl “Artscape” šiandien švenčia gražią sukaktį – tai dėl to, kad šioje organizacijoje yra charizmatiškasis vedlys, aštrusis protas, bebaimis keliautojas, tikras lyderis iš kurio be galo malonu mokytis. Visi, dirbantys kartu, mato šį pavyzdį, stengiasi nenuleisti kartelės, kad “Artscape” ir toliau būtų lyderiaujanti kultūros ir meno organizacija dirbanti socialinės apsaugos srityje. Dirbdama “Artscape” aš nuolatos turiu iš ko mokytis – jaučiu kaip su kiekvienu projektu tobulėju ir kaip su kiekvienu iššūkiu darausi stipresnė”.

Per paskutiniuosius 5 veiklos metus “Artscape” dalyvavo ne vienoje konferencijoje, dalinosi sukauptomis žiniomis, prisidėjo prie meno sričių tyrimų. 2017 metais įvyko drauge su Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija organizuojama Socialinio poveikio konferencija bei su KOG Institutu ir “Kūrybinėmis Jungtimis” vykdomas teatro rinkodaros tyrimas. 2019 metais tapome partneriais su Britų Taryba, startavo tautinių mažumų jaunimo projektas “NAMAI”, duris atvėrė tarptautinė programa “Baltic Theatre School” (BATS).

Per pastaruosius keletą metų “Artscape” sustiprino ir patobulino keturias aktyvias ir poveikį kuriančias programas, apimančias meno produkcijų kūrimą, kompetencijų vystymą, bendruomenių sąveikos skatinimą, integraciją ir kultūros edukaciją. Švenčiame savo pasiekimus per pastarąjį dešimtmetį, tačiau neužmirštame, kad priešais mus – dideli darbai, kuriuos reikia atlikti, kad sukurtume tinkamas sąlygas menui keisti pasaulį. Planuodami darbus apsibrėžėme tris startegines organizacijos kryptis 2022 – 2024 metams:

I. Stiprinsime organizacinę veiklą būti viena iš nedaugelio organizacijų Lietuvoje efektyviai įgalinančių profesionalaus meno atstovus viešai rodyti ir diegti meną bei didinti jo prieinamumą visuomenėje.

Su jau turima projektų ruošimo ir įgyvendinimo patirtimi kultūros prieinamumo ir stiprinimo
srityje esame pasiruošę optimizuoti profesionalių scenos menų produkcijų kūrimo procesus
per menininkų kompetencijų didinimą, bendradarbiavimą ir projektinę veiklą

II. Pritaikysime patirtį ir ieškosime naujų našių sprendimų pasitelkiant profesionalų meną socialiniam pokyčiui kurti Lietuvoje.

Įtvirtinsime meninių užsiėmimų ir edukacijos kaip komunikacijos mediumo svarbą kontekstuose, kuriuose komunikacija yra negalima arba sudėtinga dėl kalbinių ar kultūrinių skirtumų. Kursime saugias erdves saviraiškai, bendruomenių suartinimui, visuomenės tolerancijos skatinimui.

III. Augsime kaip organizacines kompetencijas nuolat gilinanti bei vystomosios komunikacijos principais savo veiklos procesuose besivadovaujanti moderni poveikio siekianti organizacija.

Augdami kaip organizacija sieksime vystyti komandos narių kompetencijas bei bendras organizacines kompetencijas. Didinsime “Artscape” žinomumą ir visuomenės įsitraukimą į organizacijos veiklas. Integruosime vystomosios komunikacijos principus planuodami tapti neatsiejama globalių diskusijų apie meno vaidmenį formuojant socialinius procesus žmogaus ir visuomenės gyvenime dalimi.

Lietuvių kalbos dirbtubės su VA Caritas Užsieniečių integracijos programa /  A. Eikevičiūtės nuotr.

Nevyriausybinės organizacijos susiduria su vietiniais ir globaliais iššūkiais: klimato kaitos formuojamais socialiniais procesais, kritika dėl kišimosi į vyriausybines veiklos sritis, strateginio planavimo problemomis sparčiai besitransformuojančiose visuomenėse. Šiuos iššūkius į galimybes gebančios paversti organizacijos stiprėja. Kitos – nyksta. Galimybėms atpažinti reikalinga tvari lyderystė, lanksti komanda ir aiški ateities vizija. Šiuos elementus nuolat praturtindami ir sutvirtindami lauksime kitų gimtadienių, žyminčių dar daugiau nuveiktų darbų, išmoktų pamokų ir išsikeltų tikslų!

7 sausio, 2022