Veikla

Kaip Artscape reaguoja į migracijos iššūkius?

Kaip Artscape reaguoja į migracijos iššūkius?

Mūsų visuomenės išbandymas prasidėjo birželio mėnesį, kai į Lietuvą didesniais kiekiais pradėjo vykti prieglobsčio prašantys migrantai. Tai sukėlė daug viešų diskusijų apie pabėgėlių ir migrantų priėmimą ir integraciją į visuomenę. Deja, bet viešajam diskurse dominuoja ksenofobiškos anti-migrantų nuotaikos, o balsų, kuomet organizacijos ir gyventojai įsitraukia į pagalbą atvykstantiems ir integraciją, trūksta.

Šis atviras kvietimas yra Menų agentūros „Artscape“ atsakas į šiandienos migracijos iššūkius Lietuvoje ir situaciją, kurioje gyvena atvykusios bendruomenės. Tuo pačiu tai kvietimas kultūros bendruomenei permąstyti savo kūrybines praktikas naujos realybės akivaizdoje.

Menų agentūra „Artscape“ su atvykusiais migrantais centruose dirba nuo 2015 metų ir, nors su pabėgėliais praktikuojanti menininkų ir edukatorių komanda yra sukaupusi didelę patirtį, šiuo metu matome būtinybę plėsti turimus resursus ir užtikrinti kultūros prieinamumą neseniai atvykusiems migrantams.

„Artscape“ savo veiklą su migrantais vykdo dviem kryptimis: organizuojant „kūrybines misijas“, kuriose menininkai, edukatoriai dirba su atvykusiomis bendruomenėmis bei telkiant kultūros sritį meno priemonėmis kurti atviresnę visuomenę. 

 

„Kūrybinės misijos“ vysta į centrus, kuriuose yra apgyvendinta daugiausia atvykusių žmonių – šiuo metu sulaukiame Irako kurdų, žmonių iš  Kongo, Kamerūno, Gvinėjos. Pirmą kartą pastebima, jog į Lietuvą didesniu mastu atvyksta nelydimi nepilnamečiai, daug šeimų, vienišų moterų, žmonių, turinčių sveikatos problemų. Dauguma atvykusių žmonių yra sunkioje situacijoje- didelę dalį jų sudaro pažeidžiami asmenys: šeimos, vienišos moterys, nelydimi nepilnamečiai. 

„Kūrybinių misijų“ tikslas- palengvinti sunkioje situacijoje esančių žmonių kasdienybę ir nors trumpam pabėgti nuo slegiančios aplinkos, trauminių patirčių, sumažinti frustraciją.  Per dalyvavimą kūrybinėse dirbtuvėse, kuriame saugias erdves pokalbiams, ryšio mezgimui ir bendrai kūrybai. Kūrybinių dirbtuvių populiarumas rodo, kad nepaisant sudėtingos aplinkos, migrantai brangina meną kaip svarbią savo gyvenimo dalį, todėl savo misija laikome suteikti galimybę dalyvauti kultūroje visiems, neišskiriant jų odos spalvos, religijos ar teisinio statuso.

Menų agentūra „Artscape“ kviečia prisidėti prie mūsų veiklos- kaip niekada anksčiau mums reikalingi kuriantys edukatoriai, menininkai, meno terapeutai ir savanoriai. Prie programų prisijungsiantys menininkai glaudžiai bendradarbiaus su „Artscape“ integracijos programos komanda, dalyvaus migracijos mokymuose ir dirbs tiesiogiai su atvykusiais migrantais vesdami kūrybines dirbtuves ir kurdami naujus kūrinius, kurie bus viešai pristatomi visuomenei.

 

Daugiau informacijos agentūros Facebook puslapyje @agentura.artscape, artscape@artscape.lt arba artscape.lt 

9 liepos, 2021