Naujienos

Kultūros prieinamumo didinimas pabėgėliams

Kultūros prieinamumo didinimas pabėgėliams

Kultūrinė programa Lietuvoje gyvenantiems pabėgėliams – tęstinis projektas, kurio veiklos vykdomos bendradarbiaujant meno kūrėjams, meno organizacijoms, valstybinėms institucijoms. Integruojant vykdytų projektų metu sukauptą patirtį Artscape nuo 2015 m. vykdo tęstinę meninę programą Pabradės užsieniečių registracijos centre.

Projekto tikslinė grupė- moterys ir vaikai bei sulaikyti asmenys  laukiantys atsakymo dėl teisinio statuso suteikimo.

Projekto tikslas- sudarant sąlygas į kultūrines veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integracijos centruose, didinti kultūros prieinamumą, gerinti socialinės integracijos procesus.

Projektas iš daies finansuojamas Lietuvos Kultūros tarybos.

17 gegužės, 2019