Naujienos

Mokymai kultūros vadybininkams

Mokymai kultūros vadybininkams

Artscape kviečia dalyvauti profesiniuose kultūros vadybos mokymuose „Projekto vadovas“, skirtuose susipažinti su kultūros vadybos ir projektų valdymo pagrindais.
Mokymai vyks Vilniuje, nuo sausio 15 d., trukmė- 4 savaitės.

Projekto vadovo mokymų metu besimokantieji sužinos:
– kaip rasti paskelbtus kultūros ir kūrybinių industrijų projektų konkursus,
– rengti ir teikti paraiškas,
– išmoks apie pagrindinius projektų rengimo instrumentus,
– mokės suplanuoti ir kontroliuoti projekto biudžetą,
– parengti ir įgyvendinti projekto marketingo planą,
– pasirinkti tinkamas komunikacijos sklaidos priemones,
– sukurti efektyvią projekto vertinimo sistemą,
– projekto dokumentacijos tvarkymo pagrindų.

Mokymų programa registruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, Išduodame oficialų, Švietimo ir mokslo registro patvirtiną sertifikatą
Registracija ir papildoma informacija el.paštu: aiste@artscape.lt.

Atmintinė norintiems dalyvauti pagal darbo biržos programą:

29 balandžio, 2019