Naujienos

Seksualinio išnaudojimo ir prievartos prevencija (PSEA) ir institucinis organizzacijos stiprinimas

Seksualinio išnaudojimo ir prievartos prevencija (PSEA) ir institucinis organizzacijos stiprinimas

Per pastaruosius metus menų agentūra „Artscape“ nuosekliai stiprino savo gebėjimus per įvairias institucinio stiprinimo ir mokymų programas, skirtas organizacijos gebėjimų stiprinimui ir darbuotojų, edukatorių, menininkų, dirbančių su pažeidžiamais žmonėmis kompetencijas.

Seksualinio išnaudojimo ir prievartos prevencija (PSEA)

Artscape, dirbdama su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, nuo 2023 metais pasitvirtino Seksualinio išnaudojimo ir prievartos prevencijos politką (PSEA), bei taiko „nulinės tolerancijos“ principą bei griežtas seksualinio išnaudojimo ir prievartos prevencijos priemones. Organizacijos politika reikalauja, kad visi darbuotojai, savanoriai, praktikantai ir pagal individualią veiklos sutartį dirbantys asmenys suprastų seksualinio išnaudojimo ir prievartos kontekstą, būtų praėję mokymus  bei laikytųsi prevencijos įsipareigojimų. Įdarbinant naujus darbuotojus, atliekama kruopšti atranka, tikrinamos rekomendacijos ir organizuojami privalomi mokymai, siekiant užtikrinti saugią aplinką visiems Artscape veiklose dalyvaujantiems asmenims. Artscape PSEA politika atitinka tarptautinius standartus, užtikrinant, kad visi darbuotojai būtų tinkamai apmokyti ir pasiruošę reaguoti į bet kokius seksualinio išnaudojimo ar prievartos atvejus.

Organizacija vykdo veiklas su pabėgėliais, prieglobsčio prašytojais bei kitais pažeidžiamais žmonėmis ir siekia užtikrinti, kad jie būtų apsaugoti nuo išnaudojimo ir prievartos, galinčios pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant seksualinę prievartą ir seksualinį išnaudojimą.
„Artscape“, prėmusi politką įsipareigojo visiškai netoleruoti seksualinio išnaudojimo ir prievartos. Seksualinis išnaudojimas ir seksualinė prievarta yra draudžiami ir gali būti pagrindas pradėti drausmines bylas darbuotojams, savanoriams, praktikantams ar pagal individualią veiklą dirbantiems asmenims, kurie bendradarbiauja su „Artscape“.

Edukatorių mokymai

Artscape kviečia menininkus vesti kūrybines misijas, orientuotas į pažeidžiamas grupes. Todėl mums svarbu. kad Artscape edukatoriai suprastų migracijos kontekstą ir iššūkius. Kiekvienas edukatorius, jo asistentai, vertėjai ir kiti komandos nariai dalyvauja įžanginiuose mokymuose, kurių metu aptariami migracijos iššūkiai, esamas kontekstas ir pristatomos Artscape Krybinių misijų gairės.Orgnizacijos suburta menininkų bendruomenė yra sukaupusi daugybę neįkainuojamų mokymų valandų, kurias Artscape teikė partneriai “Gelbėkit Vaikus”, “Gydytojai be sienų”, Pasaulio sveikatos organizacija, Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra.  Per pastarurosius 3 mets daugiau nei 30 menininkų, 32  savanoriai ir 15 darbuotojų yra dalyvavę Artscape mokymuose ir šiandien toliau taiko šias neįkainuojamas patirtis skirtinguose, dažnai sudėtinguose  kontekstuose- tai didžiulis potencialas Lietuvos kultūros lauke.

tarptautinės audito kampanijos įvertinimas

Dėl partnerystės su Jungtinėmis Tautomis, 2024 metais Artscape buvo audituojama UN užsakytų tarptautinių auditorių. Auditas ne tik vertino  ir bendrą organizacijos būklę: mokėjimų ir bankų valdymą, viešuosius pirkimus, subrangos sutarčių valdymą, personalo įdarbinimą ir dokumentaciją, inventorizaciją, kontrolės aplinką, taip pat bendrą finansų valdymo gebėjimą. 2024 m. organizacija buvo audituojama PKF Littlejohn LLP (JK) ir gavo mažiausios rizikos („low-risk“) organizacijos statusą, kas patvirtina, kad Artscape yra skaidri, atsakinga ir patikima organizacija.

Tinklaveikos ir advokacijos  renginiai

Pastaraisiais metais Artscape aktyviai dalyvavo įvairiuose tinklaveikos renginiuose, kur skaitė pranešimus ir dalijosi savo patirtimi. Štai keletas svarbiausių renginių, kuriuose organizacija dalyvavo 2023-2024 metais:

  • Įvairovės chartijos konferencija „Superįvairovė:nepažinti sluoksniai“, 2024;
  • „Advokacija krizių ir kultūrinių karų akivaizdoje“, ALF Druskininkai, 2024;
  • International Conference „Culture & Mental Health: Refugees”, The Museum Dr. Guislain, Belgija, 2024;
  • Tarptautinė konferencija „Pilietinės visuomenės organizacijos – paramos pabėgėliams priešakyje“ Varšuvoje, 2023;
  • SCANORAMA ir Artscape diskusija apie atvirumo kultūrą, migracijos lauką ir integraciją, 2023;
  • Atviro fondo organizuota stažuotė Briuselyje – susitikimai su ES institucijų atstovais bei kitomis NVO ir žinių gilinimas apie advokaciją, 2024;
  • Filmo „Eisiu kiek reikės” pristatymo diskusija, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, 2023;
  • Solidarumo vakaro diskusija su žemės drebėjimo nusiaubta Turkija ir Sirija, Artscape 2023;

 

11 balandžio, 2024