Veikla

Taikomojo teatro dienos stovykla

Taikomojo teatro dienos stovykla

Dienos stovykla besiintegruojančių šeimų vaikams bus rengiama remiantis Menų agentūros Artscape programų su migrantais įgyvendinimo Lietuvoje patirtimi ir visame pasaulyje pripažintos taikomojo teatro metodikos principais.

Svarbiausias dienos stovyklos tikslas – padėti jauniems žmonėms (8-14 m) iš Vilniuje gyvenančių šeimų su pabėgėlių ar prieglobsčio prašytojų statusu atskleisti savo kūrybines galias, sukuriant jiems saugią ir kartu mokytis skatinančią erdvę. Vienas iš stovyklos principų yra kiekvieno jos dalyvio indėlio vertinimas ir mokymasis vieni iš kitų. Siekiant dialogo ir kokybiško veiklų vykdymo dirbs net 5 suaugusieji – kūrybinio sektoriaus, socialinio darbo profesionalai. Stovykla vyks savaitę (5 darbo dienas), nuosekliai įgyvendinant atvykimo, grupės normų kūrimo, santykio su savimi, su kitais, su pasauliu, įsipareigojimų ateičiai etapus.

Stovyklos vadovai: Marija Laenko, Farah Mohammed, Lina Gradulaitė, Ieva Šliachtovičiūtė.

Stovykla bus organizuojama 2 pamainomis, datos bus skelbiamos gegužės viduryje.

Išankstinė registracija į stovyklą aiste@artscape.lt

11 gegužės, 2020