Naujienos

Taikomojo teatro savaitė

Taikomojo teatro savaitė

nuo 2016 m.

Taikomojo teatro dirbtuvės  – tai neformalaus ugdymo projektas, skirtas teatro profesionalams, teatro edukatoriams bei socialiniams pedagogams įgyti žinių ir praktinių įgūdžių taikant interaktyvios dramos metodus darbe su skirtingomis socialinėmis grupėmis.  Ypatingas dėmesys bus skiriamas darbo su sudėtingomis grupėmis metodams: paaugliais, tautiškai mišriomis bendruomenėmis, neįgaliaisiais.

Taikomasis teatras, kitaip dar vadinamas proceso drama ar socialine drama (terminologija nėra nusistovėjusi) – tai platus „skėtinis“ terminas, apibrėžiantis įvairias socialiai įtraukiančio teatro sritis ir metodus. Nėra vientisos teatro praktikos ar metodologijos, kurią būtų galima pavadinti Taikomuoju teatru: tai yra dinamiškai kintantis laukas, kurį vienija tai, jog greta teatro kūrimo proceso kūrėjai išsikelia sau ir kitą tikslą. Tas tikslas gali būti edukacinis, socialinis, siekiantis politinių pokyčių ar asmeninio tobulėjimo. Dažnai kūrėjai dirba su žmonėmis, neturinčiais jokios patirties menuose, o procesas pasižymi lankstumu ir išradingumu – dažnai išrandami nauji įtraukimo, darbo atliepiant grupės poreikius būdai.

29 balandžio, 2019