Naujienos

„Supporting refugee integration through the Lithuanian grassroots refugee-inclusion groups“ (HumanAid)

„Supporting refugee integration through the Lithuanian grassroots refugee-inclusion groups“ (HumanAid)

Projektas „Supporting refugee integration through the Lithuanian grassroots refugee-inclusion groups“ (HumanAid)  siekia stiprinti grupių, skatinančių pabėgėlių integraciją, gebėjimus, organizuojant mokymus, veiklų koordinavimą ir finansavimą savanorių iniciatyvoms.

Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti nuo 2019 metų rugsėjo ir apima pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų atstovavimą, advokaciją, savanorių mokymus, savanorių bendruomenės gebėjimų stiprinimą ir naujai atvykusių integraciją į bendruomenę.

Projektas nuolat vykdo  naują savanorių ir praktikantų paiešką. Norint dalyvauti projekto veiklose,  kviečiame užpildyti savanorystės anketą https://form.jotformeu.com/91714051643351

Projekto veiklos finansuojamos UNHCR lėšomis.

23 birželio, 2019