Naujienos, Projektai

Tvarių partnerysčių vystymas regionuose

Tvarių partnerysčių vystymas regionuose

Vienas iš strateginių Menų agentūros „Artscape“ uždavinių – tvarių partnerysčių vystymas su skirtingais partneriais, menininkais ir bendruomenėmis. „Artscape“ bendradarbiavimą su kultūros organizacijomis regionuose mato kaip galimybę pasiekti naujas auditorijas, kurti pozityvų kultūros poveikį ir kurti naujus bendradarbiavimo su šiuolaikiniais menininkais kontekstus.

Partnerystę su jaunaisiais menininkais „Artscape“ vysto nuo pat įsikūrimo, tikslingai konsultuojant, vystant partnerių tinklą ir padedant prisitraukti finansavimą. Prancūzijoje partnerystės, kurių metu menininkams ir jaunoms organizacijoms teikiamos vadybos paslaugos, vadinamos Lietuvoje atitikmens neturinčiu terminu „creative companionship“. Tokios partnerystės tikslas – bendradarbiavimas nuo pat idėjos gimimo iki  produkto sukūrimo bei sėkmingos sklaidos.

„Balta kreida“ nuotrauka

Lietuvoje – tai vis dar naujas partnerystės modelis, kurio metu vadybos komanda ir menininkas aktyviai dalyvauja visuose meno kūrinio iniciavimo ir įgyvendinimo etapuose: lėšų pritraukime, produkto idėjos vystyme, kūrinio / produkcijos įgyvendinime ir sklaidoje. „Artscape“ padėjo įsisteigti ir pirmus metus „inkubavo“ daugiau nei 10 organizacijų (VŠĮ Šokio teatras „Airos“, VŠĮ Šokio teatras „Comma 8“, VŠĮ Loros Juodkaitės šokio teatras, VŠĮ Teatras „Labas“, VŠĮ „Teatro gatvė“, “B&B”, Kultūros vadybininkų asociacija, Aleknaičių bendruomenė ir kt.), konsultacijomis ir vadybos paslaugomis nuolat naudojasi didelis skaičius scenos mano lauko menininkų.

Naujai įsikūrusi nevyriausybinė organizacija Merkinėje „Balta kreida“ – viena iš 2021 metais lydėjusių partnerysčių. Su „Baltos kreidos“ įkūrėju menininku Algimantu Černiausku pradėjome bendradarbiavimą 2020 metais, kai unikalų „Baltos kreidos“ dalyvaujamojo meno metodą menininkas pristatė kūrybinių dirbtuvių su migrantų vaikais metu. Tarp su menininku įgyvendintų iniciatyvų – balta kreida piešti kvietusi konstrukcija Užsieniečių registracijos centre, kūrybinės dirbtuvės Tautų festivalio metu ir „Artscape“ edukacijas lydinčios menininko fotografijos. Nuo 2021 metų „Artscape“ prisidėjo prie menininko įsteigtos viešosios įstaigos „Balta kreida“ Merkinėje įkūrimo bei rezidencijos MC Merkinė vystymo.

„Balta kreida“ nuotrauka

Įgyvendinant Lietuvos Kultūros tarybos ir Varėnos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamą projektą – „Baltos kreidos“ kūrybines dirbtuvės Merkinėje, organizacija pristatė didelio formato instaliacijas; objektus, auditorijas provokuojančius veiksmui – balta kreida rašyti, piešti ar reflektuoti aplinkines viešąsias erdves. A. Černiauskas ne tik sukūrė instaliacijas, bet ir atliko savotiško tarpininko vaidmenį – įtraukdamas bendruomenes į meninį dialogą su miesto erdvėmis, fasilituodamas netikėtus pokalbius ant lentos. Dalyvaujamoji meno iniciatyva auditorijoms suteikė galimybes prisidėti prie Merkinės aplinkos kūrimo bei galimybę kalbėtis nuolat kuriant / perkuriant objektų naratyvus. Tokio  proceso poveikis  – meno prieinamumas, aktyvus bendruomenės įsitraukimas bei padidėjęs Merkinės erdvių matomumas.

Šiuo metu „kūrybiškos vietokūros“ (creative placemaking) terminas išgyvena pakilimą pasaulyje. Tai meno iniciatyvos, lemiančios vietos lygiu vykstančias permainas, atliepiančios vietos istorinį, socialinį bei kultūrinį kontekstą, bei į kūrybos procesą telkiančias įvairias suinteresuotas šalis. „Baltos kreidos“ kūrybinė veikla yra sėkmingas vietokūros, kylančios iš pačios bendruomenės, pavyzdys, kai menas viešosiose erdvėse kuriamas iš žmogaus perspektyvos – remiantis bendruomenės poreikiais. Projektui sutelkus vietos kultūros organizacijas ir institucijas, meno instaliacijos atgaivino juos „priėmusias“ erdves ir paskatino kūrybinį dialogą su istoriniu kontekstu. Taip objektai tapo būdu naujomis akimis stebėti vietas, galimybe dalyvauti vietos renginiuose ir pamatyti naujas viešųjų erdvių prasmes bei perspektyvas.

„Balta kreida“ nuotrauka

„Baltos kreidos“ veiklų plėtojimas padeda Merkinei išsiskirti šiuolaikiniame meno žemėlapyje ir kuria naują traukos tašką menininkų bendradarbiavimui. Vystoma MC Merkinės meno rezidencija siekia suteikti galimybę menininkams plėtoti savo kūrybą atsižvelgiant į Merkinės kraštovaizdį ir jo bendruomenę, skatinti šiuolaikinio meno sklaidą.

Dar vienas „creative companionship“ bendradarbiavimo 2021 metais pavyzdys – projektas „Žaiskime Pabradę“, kuriame kultūros inovacijos, atkeliavusios kaip trumpalaikė rezidencija įgalina vietos bendruomenes bendrakūrybai, o vėliau perima sukurtus kultūros produktus ir užtikrina jų tęstinumą. „Artscape“ projekto „Baltijos taikomojo teatro mokykla“ metu kurtas projektas tapo tvarios partnerystės platforma vystymui su Pabradės miesto kultūros centru ir miesto bendruomene. Gavęs Lietuvos Kultūros tarybos finansavimą projekto tęstinumui projektas užtikrino tolesnius multikultūrinės bendruomenės tapatumo stiprinimo procesus ir didino profesionalios kultūros turinio prieinamumą.

„Žaiskime Pabradę“ rezultatas – po visą miestą vedantis pasivaikščiojimų maršrutas su interaktyviu žemėlapiu, kuriame pažymėtose lokacijose sumontuota 15 instaliacijų. Maršrutas einamas pėsčiomis, pasitelkiant taikomojo teatro praktikų komandos sukurtą žemėlapį su nuorodomis bei kryžiažodžiu, kurio atsakymus galima rasti keliaujant. Laikinos instaliacijos pritaikytos tam tikroms vietoms, inspiruotos vietos žmonių, dalyvavusių taikomojo teatro užsiėmimuose, pasakojimų, pomėgių, prisiminimų bei Pabradės istorijos.

Nuo 2019-ųjų metų vasaros kurtas taikomojo teatro projektas įtraukė 7 taikomojo teatro praktikus, per 30 bendruomenės narių ir vietos suinteresuotų grupių: Pabradės miesto kultūros centrą, Švenčionių rajono savivaldybę, Pabradės dailės mokyklą, seniūną ir kitus bendruomenės lyderius. 2021 metais partneriai Pabradės kultūros centras iš Lietuvos kultūros taryba pritraukė papildomą finansavimą projekto tęstinumui. Taip instaliacijos buvo paverstos stacionariomis, išleisti papildomi žemėlapiai rusų ir lenkų kalbomis. Partnerystės tvarumas gimė skirtingų bendruomenių įgalinimo metu, per meną atskleidžiant skirtingas, kintančias tapatybes.

Siekiant didinti partnerysčių tvarumą, „Artscape“ kuria naujas bendradarbiavimo sinergijas tarp organizacijų ir institucijų. Vystant partnerystes susiduriame su organizacijomis, poveikio siekiančiomis panašiuose kontekstuose kaip ir „Artscape“; su institucijomis, vaidinančiomis svarbų vaidmenį programų įgyvendinimo rėmuose. Taip prisidedame prie darnaus kultūros lauko veikimo, kurio buvimas suteikia galimybę siekti mūsų misijos – puoselėti saviraišką, aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime, ieškoti socialiai atsakingų sprendimų ir kurti socialinį pokytį.

Menų agentūros Artscape informacija

15 gruodžio, 2021