Projektas

BATS

BATS

Tarptautinis projektas BATS, vykstantis trijose Baltijos šalyse, siekia kelti jaunųjų teatro kūrėjų taikomojo teatro gebėjimus, skirtus vykdyti menines veiklas multikultūrinėje bendruomenėje ir prisidėti prie teigiamų socialinių permainų bendruomenėje, didinti jos atsparumą bei vieningumą.

BATS komanda tiki, jog menas ir teatras yra galingos plėtros ir transformacijos priemonės. Teatras turi didžiulį potencialą pritraukti žmones, nes kaip ir gyvenimas, jis apima individo jutimus, emocijas, vaizduotę ir intelektą. Tai gali būti labai asmeninė patirtis, tačiau turėti didžiulį socialinį poveikį. Šis potencialas, galintis pasitarnauti kaip humanizuojanti jėga, yra BATS vizijos ir seminarų varomoji jėga.

BATS mokymo programos yra sukonstruotos taip, kad praktika, teorija ir įgyvendinimas nuolat sąveikautų tarpusavyje per patirtinį mokymąsi, internetinius išteklius ir bendruomenės projektus.

Projektas „BATS“ yra Menų agentūros „Artscape“ keliuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose įgyvendinto taikomojo teatro projekto „Namai“ tąsa. Tarp projekto „Namai“ rezultatų – ne tik kūrybiniai darbai, jaunųjų scenos menininkų kartu su moksleiviais sukurti nedidelėse bendruomenėse, bet ir mokslinis socialinio poveikio įvertinimas. Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog bendruomenių teatro projekto pabaigoje jo dalyviai tapo drąsesni, atviresni ir sąmoningesni, lengviau bendravo tarpusavyje ir pradėjo labiau vertinti santykius bei tikėti kiekvieno žmogaus galia keisti pasaulį.

29 birželio, 2021