Projektas

Human Aid

Human Aid

Projektas Human Aid yra skirtas stiprinti bendruomenines ir savanorių iniciatyvas, skatinančias sklandesnę prieglosbtį gavusių užsieniečių integraciją Lietuvoje. Jis stiprina pilietinio aktyvumo tradicijas, tvirtina ir kuria socialinius tinklus tarp atvykėlių ir vietos gyventojų. Ypatingas dėmesys yra skiriamas pažeidžiamoms pabėgėlių grupėms: moterims, vaikams, daugiavaikėms ar grąžintoms į Lietuvą po antrinių judėjimų šeimoms. Iniciatyva taip pat siekia stiprinti grupių, kurios skatina pabėgėlių integraciją, gebėjimus- organizuojami įvairūs mokymai, koordinuojamos veiklos, finansuojamos savanorių iniciatyvos, stiprinami bendruomeniniai gebėjimai, spręsti pagrindines integracijos problemas.

Projektas įgyvendinamas kartu su socialiniais partneriais: Užsieniečių registracijos centras, Pabėgėlių priėmimo centras, Vilniaus Caritas – Užsieniečių registracijos programa, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, VŠĮ Diversity development group, Šiuolaikinių medijų agentūra „Nanook“.

29 birželio, 2021