Projektas

SRAUTAS

SRAUTAS

Daugiau nei penkmetį menų agentūra Artscape, vykdydama kultūros edukacijos ir socialinės integracijos projektus migrantams Lietuvoje, operatyviai sureagavo į 2020 m. COVID-19 sukeltą ekstremalią situaciją ir per pirmąją krizės savaitę inicijavo ir įgyvendino savitarpio pagalbos ir savanorystės platformą pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams Lietuvoje – SRAUTAS.

Virtualių kassavaitinių susitikimų Zoom.us platformoje metu, savanoriai iš meno, kultūros, švietimo, sveikatingumo, socialinės pagalbos ir daugelių kitų sričių buvo kviečiami bendrauti su kasdien besipildančia auditorija, diskutuoti jai naudingomis temomis, dalintis profesinėmis žiniomis bei gerąja patirtimi. SRAUTE skatinamas ir pačių pabėgėlių įsitraukimas dalinantis savo įgūdžiais, talentais, siekiant padėti užmegzti dialogą su platesne Lietuvos bendruomene.

2020 m. iniciatyvai susilaukus nemažo pasisekimo bei pastebėjus didelį susidomėjimą meniniais pasirodymais bei kūrybinėmis dirbtuvėmis, tų pačių metų rudenį buvo inicijuojama antra SRAUTO fazė – “Menas sraute”, vedama keturių savo srities menininkų: “Stalo teatro“ režisierės ir dailininkės Saulės Degutytės; tarpdisciplininio meno atstovo, „Balta kreida“ įkūrėjo Algimanto Černiausko; knygų iliustruotojos ir autorės Rasos Jančiauskaitės; Taikomojo teatro edukatorės ir režisierės Marijos Laenko. Projekto veiklos siekė sumažinti virtualioje erdvėje kylančią žiūrovo įtampą ir atskirtį,  ypatingai jaunojo žiūrovo – didžiąją dalį projekto dalyvių sudarė mokyklinio amžiaus mokiniai, daugelis jų – prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių vaikai.

2021 m. pradžioje SRAUTAS sulaukė dėmesio europiniu mastu – iniciatyva Europos komisijos įvardinta kaip geroji praktika ir efektyvi integracijos priemonė Lietuvoje gyvenantiems pabėgėliams bei prieglobsčio prašytojams.

29 birželio, 2021