Kūrybinės misijos

Atviras kvietimas profesionaliems menininkams ir edukatoriams vykdyti Kūrybines misijas

Atviras kvietimas profesionaliems menininkams ir edukatoriams vykdyti Kūrybines misijas

Menų agentūra „Artscape“ kviečia profesionalius menininkus ir edukatorius prisijungti prie „Kūrybinės misijos 2023“ programos. Kartu sieksime kurti meno veiklas Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams.

 

Šiuo atviru kvietimu didelį pranašumą skirsime kandidatams, kurie moka ukrainiečių, rusų ar bet kurią kitą užsienio kalbą, kuri nėra anglų (siekiame efektyviai įgyvendinti meno veiklas, skirtas platesnėms grupėms, kurios nemoka anglų kalbos). 

KŪRYBINĖS MISIJOS

Kurdama meno produkcijas ir edukacines programas, „Artscape“ siekia didinti kultūros prieinamumą ir bendruomenių tarpusavio sąveiką. Bendradarbiaujant su menininkais, vietos bendruomenėmis ir jautriomis visuomenės grupėmis, siekiame suteikti galimybę dalyvauti kultūroje pažeidžiamoms visuomenės grupėms ir per aukštos kokybės meno projektus inicijuoti socialinius pokyčius.

 

Projektą „Kūrybinės misijos“ pradėjome siekiu sukurti saugias vietas vaikams, moterims ir vyrams, migrantų apgyvendinimo vietose. Reguliariai lankydamiesi centruose su meno ir edukacijos veiklomis, norime parodyti solidarumą, palaikymą, emocinį pastiprinimą bei įtraukti į kūrybą. 

 

Keturiolika „Artscape“ edukatorių per 2022 metus pravedė 596 Kūrybinių misijų edukacijų, nukreiptų į meną. Viso jose dalyvavo 981 migrantas, pabėgėlis. Edukatoriai vaikams, paaugliams, nelydimiems nepilnamečiams, jaunuoliams ir moterims teikia choreografijos, teatro režisūros, meno terapijos, scenos menų, dizaino kūrimo ir kitus užsiėmimus. Kūrybinių misijų metu edukatoriams suteikiamas „Artscape“ komandos asistavimas, įgyvendinant veiklą, visomis reikalingomis priemonėmis.

 

Europos Tarybos vystymo bankas (CEB) praėjusiais metais įvertino „Artscape“, atrinktą iš 64 kandidatų, už Kūrybinių misijų veiklą.  CEB apdovanojimai už socialinę sanglaudą yra kasmetis konkursas, skirtas įvertinti projektui, kuriuo sprendžiamos aktualios socialinės problemos vienoje iš 42 CEB šalių narių.  Apdovanojimas susijęs su CEB pozicija, kad tinkamos investicijos į socialinį sektorių gali turėti didelį teigiamą ekonominį ir socialinį poveikį visai visuomenei.

KĄ REIŠKIA BŪTI KŪRYBINIŲ MISIJŲ EDUKATORIUMI?

Tai atviras kvietimas profesionaliems menininkams ir edukatoriams prisijungti prie esamos „Kūrybinių misijų“ komandos ir 2023 m. laikotarpiu kurti dirbtuves vaikams ir jaunimui.

 

Kūrybinių misijų komanda siekia užtikrinti saugią vietą dalyviams, iš įvairių migracijos aplinkų, kurioje jie galėtų išreikšti save per meną.  Kviečiame Tave, kaip menininką, kurti atvirą erdvę kūrybiškumui, fantazijai ir meno produkcijoms, kurios kuriamos bendradarbiaujant su žmonėmis iš skirtingų kultūrinių aplinkų ir su skirtingomis patirtimis.

 

Tu planuosi ir vadovausi savo kūrybinei-edukacinei veiklai pagal pasirinktos tikslinės grupės poreikius. Tai reiškia, kad būsi atsakingas už visas veiklai reikalingas priemones, ir sulauksi visapusiškos „Artscape“ komandos pagalbos. Mūsų bendras tikslas – pristatyti meną pažeidžiamoms tikslinėms grupėms ir siekti pokyčių.

 

Programos dalyvyje ieškome tokių įgūdžių kaip atvirumas, kantrybė, projektų valdymas, kūrybinis mąstymas, lyderystė, efektyvus laiko planavimas, gebėjimas išlikti ramiam konfliktinėje situacijoje.

 

Svarbūs ir tarpasmeniniai įgūdžiai. „Artscape“ kuria organizacinę kultūrą, kurioje komandos nariai gali tobulinti kompetencijas, jaustis laisvai, savarankiškai organizuoti savo darbą ir prisidėti prie organizacijos misijos per vidinę motyvaciją, puikų komandinį darbą ir išreikštas bendras organizacijos vertybes. Ieškome kolegos, kuris prisidėtų prie efektyvios darbo atmosferos kūrimo, turėtų lyderystės įgūdžių, gebėtų savarankiškai planuoti darbo eigą ir laiku įgyvendinti tikslus.

 

Privalumas, jei Tavo turima patirtis: vadovavimo edukacinei veiklai vaikams ar jaunimui patirtis arba darbo su pažeidžiamų grupių asmenimis patirtis. Privalumas, bet ne būtinybė.

KŪRYBINĖSE MISIJOSE RASI

Lankstų veiklų grafiką pagal savo darbotvarkę. Edukatorius, dalyvaujantis Kūrybinėse misijose, gali patogiai naująją veiklą integruoti šalia kitų savo individualių veiklų ar dalinių įsipareigojimų.

 

Turėsi laisvę pasirinkti, kaip pritaikyti savo išskirtinius gebėjimus ir žinias Kūrybinių misijų programai.

 

Visi Kūrybinių misijų edukatorių komandos dalyviai ir savanoriai turi galimybę tobulėti profesinėje srityje, dalytis patirtimi ir dalyvauti įgūdžius tobulinančiuose susitikimuose.

 

Kūrybinių misijų edukatoriams mokamas fiksuotas atlygis (80 Eur už įgyvendintą užsiėmimą / veiklą).

KAIP TAPTI KŪRYBINIŲ MISIJŲ EDUKATORIUMI?

Svarstysime kandidatus, atitinkančius šiai programai keliamus reikalavimus, nepriklausomai nuo rasės, odos spalvos, religijos, lyties, tautybės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar specialiųjų poreikių. Motyvacinį laišką siųskite iki 2023 m. kovo 10 d. el. paštu raimonda@artscape.lt.

Algimanto Černiausko nuotrauka.

2 kovo, 2023