Naujienos, Integracija

Baltijos šalių patirtis integracijos srityje: UNHCR partnerių susitikimas Latvijoje

Baltijos šalių patirtis integracijos srityje: UNHCR partnerių susitikimas Latvijoje

Praeitą savaitę “Artscape” dalijosi geraja patirti tarptautiniu mastu – menų agentūros komanda spalio 5-6 dienomis dalyvavo UNHCR strateginių Baltijos šalių partnerių susitikime Rygoje.

Intensyvios dviejų dienų darbotvarkės metu partneriai dalijosi patirtimi pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos, pamatinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos (angl. protection), monitoringo srityse. Diskusijų, grupinių veiklų, interaktyvių dirbtuvių metu susitikimo dalyviai turėjo galimybę pasidalinti individualiomis patirtimis, naudojamais metodais, kartu ieškoti būdų iškeltiems iššūkiams spręsti, siekiant bendros naudos visoms trims Baltijos šalims.

Baltijos šalių partneriams “Artscape” komanda pristatė nuo 2015 m. organizuojamas bei globojamas veiklas su migrantais ir prieglobsčio prašytojais Lietuvoje; integracijos procesus, vykdomus su pabėgėlių ir menininkų bendruomenėmis – kūrybines misijas, vasaros dienos stovyklas, Pasaulinės pabėgėlių dienos šventę Vilniuje, kitus projektus bei iniciatyvas, leidusias sudaryti bendrą “Artscape” sėkmingos integracijos ir pritraukimo metodų visumą, kurią sudaro:

  • daugiatautiškumas, jungiamas bendrų talentų ir interesų;
  • atvirų vietinių bendruomenių įsitraukimas;
  • efektyvus bendradarbiavimas su vietos ir užsienio partneriais – kultūrinėmis ir kitomis organizacijomis;
  • inovatyvių meno metodų pritaikymas;
  • efektyvi, korektiška komunikacija ir viešinimas.

Lanksčiai reaguodama į kasdien besikeičiančią geopolitinę situaciją, “Artscape” pastaraisiais metais pasiekė įspūdingų rezultatų: beveik 500 reguliarios kūrybinės dirbtuvės šokio, taikomojo teatro, grafikos, dizaino, šiuolaikinio cirko ir kitomis temomis; beveik 700 pažeidžiamų migrantų sukvietę užsiėmimai vyko daugiau nei 9 skirtinguose pabėgėlių registracijos ir priėmimo, socialinės pagalbos centruose.

Menų agenūros “Artscape” vykdomi integracijos procesai efektyviai įtraukia socialiai jautrius ir atsakingus įvairių sričių menininkus, kurie kuria efektyvią terpę žmogaus teisių (į saugią aplinką, orumą, emocinę sveikatą ir kt.) ir laisvių apsaugos procesams. Menininkams, “Artscape” integracijos procesuose dirbantiems su migrantų bendruomenėmis, socialiai pažeidžiamomis žmonių grupėmis, atsiveria galimybės atpažinti ir reaguoti į kasdienes žmonių situacijas. Taikomi kūrybiniai meno metodai, reguliarių susitikimų metu kuriami glaudūs tarpasmeniniai santykiai, unikalus požiūris į situacijas kuria saugią aplinką abipusiam pasitikėjimui ir atvirumui. Todėl tikime, jog kūrybinės misijos ir kiti meniniai, kultūriniai bei socialiniai “Artscape” vykdomi projektai yra raktas į atvirą, multikultūrišką bei apsaugotą visuomenę.

12 spalio, 2022