Naujienos, Mokymai

Menų agentūra ,,Artscape” patirtimi dalinosi tarptautinėje konferencijoje „From Emergency Reception to Integration at Local Level“

Menų agentūra ,,Artscape” patirtimi dalinosi tarptautinėje konferencijoje „From Emergency Reception to Integration at Local Level“

Tartu mieste, Estijoje vykusioje konferencijoje ,,Nuo priėmimo kritiškoje padėtyje iki integracijos vietiniu lygmeniu” gegužės 27 dieną ekspertai ir praktikai iš Šiaurės-Baltijos regiono dalinosi žiniomis ir patirtimi pabėgėlių ir migrantų integracijos tema.

Konferencija buvo organizuojama Šiaurės-Baltijos projekto ,,FOR IN” rėmuose. Šio projekto tikslas – puoselėti ir gerinti integracijos procesus vietiniuose šalių iš Šiaurės-Baltijos regiono lygiuose kuriant tarpsekcinius bendradarbiavimo modelius ir regioninius praktikų tinklus. Prie konferencijos organizavimo prisidėjo Šiaurės ministrų tarybos biuras Estijoje, Estijos kultros ministerija, Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR), Tartu Universitetas, Tartu priėmimo centras (eng. Tartu Welcome Center), Tartu miestas ir Švedijos ambasada Estijoje.

Konferencijos įrašą galima peržiūrėti Šiaurės ministrų tarybos Estijoje Youtube paskyroje.

Mūsų organizaciją konferencijoje atstovavo Aušra Raulušonytė. Konferencijoje mūsų organizacija siekė ne tik papasakoti apie saugią erdvę, kurią kuriame migrantų stovyklose, mažus pasirinkimus, kuriuos gali daryti žmonės, dalyvaujantys kūrybinėse misijose, ar vystomosios komunikacijos iniciatyvas, per kurias visuomenė artimiau pažįsta migrantus. Šioje konferencijoje kaip ir kasdienėje organizacijos komunikacijoje siekėme išryškinti idėją, kad visi prieglobsčio prašytojai nepriklausomai nuo šalies, iš kurios atvyko, turi lygias teises į pagalbą.

Kertu Kärk nuotr.

Konferencijoje buvo akcentuojama mintis, kad integracijos svarba tapo vis labiau akivaizdi prasidėjus karui Ukrainoje bei padidėjus karo pabėgėlių iš Ukrainos atvykimams į regioną. Menų agentūra ,,Artscape” su pabėgėliais ir migrantais Lietuvoje dirba nuo 2016 metų. Dar prieš prasidedant karui Ukrainoje, poreikis stiprinti integracijos iniciatyvas Lietuvoje buvo akivaizdus.

Žmonių judėjimas iš griūvančių į stabilesnes politines sistemas išlaikiusias šalis, kariniai ir teritoriniai konfliktai, ekonominės priežastys, globalizacija, klimato pokyčiai pasaulyje skatina žmones migruoti. Tai – naujas pasaulio veidas. Tačiau neapibrėžtas migranto ir pabėgėlio vaidmuo naujose šalyse bei primančių bendruomenių ribotas pasiruošimas kuria pagrindą neigiamų nuostatatų kūrimuisi migrantų atžvilgiu, rasių konfliktui, etniniam nacionalizmui.

Kertu Kärk nuotr.

Siekdami socialinio visuomenės gyvenimo stiprinimo ir prisidiėdami prie atviresnės ir tolerantiškesnės visuomenės kūrimo Lietuvoje, džiaugiamės galėdami savo patirtimi dalintis su partneriais iš Šiaurės-Baltijos regiono bei pasisemti patirties ir žinių iš motyvuotų, patyrusių ir skirtingas integracijos iniciatyvas išbandančių partnerių regione.

2 birželio, 2022