Naujienos, Projektai

Tarptautinės DigitACT projekto ataskaitos rezultatai ir skaitmeninių žinių poreikis scenos menų srityje

Tarptautinės DigitACT projekto ataskaitos rezultatai ir skaitmeninių žinių poreikis scenos menų srityje

DigitACT projektas 2021-aisiais 5 šalyse / projekto dalyvėse (Kipras, Graikija, Italija, Lietuva, Portugalija) inicijavo tarptautinį kompleksinį tyrimą, kuris leido pažinti ir įsigilinti į (po)pandeminiu COVID-19 laikotarpiu gyvuojantį ir jo paveiktą jaunųjų aktorių ir technikų veiklą scenos menų sektoriuje. Tyrimo fokusas – šios srities specialistų turimos ir efektyviai dirbti leidžiančios skaitmeninės žinios, jų mokymo poreikis ir galimybės.

Gruodžio pradžioje, po intensyvaus partnerių darbo susitikimo metu Baryje, Italijoje, buvo parengta tarptautinė tyrimo ataskaita, leidžianti pažinti šiandieninę jaunųjų scenos menų srities aktorių bei technikų situaciją visose penkiose šalyse, skaitmeninių žinių įsisavinimo ir panaudojimo lygį. Rezultatai gauti iš individualių lauko tyrimų, vykusių pasitelkiant apklausos, focus grupės metodais. Susitikimo metu pateikti rezultatai leido apipavidalinti bendrą scenos menų lauko skaitmeninių žinių situaciją ir mokymo(si) poreikį, kylantį ne tik iš lauko tyrimo, bet ir iš individualių srities atstovų įžvalgų.

Pagrindinės rezultatų tezės, pateikiamos ataskaitoje:

  • Skaitmeninių technologijų įsisavinimo lygis partnerių šalyse varijuoja nuo „beveik nesamo“ iki „labai svarbaus“ ir „besiplečiančio ir plačiai naudojamo“, nemažą dėmesį diskusijoje atkreipiant į „naudos“ bei „patyriminio“ lygmenis naudojant skaitmenines technologijas praktikoje;
  • Pandemijos laikotarpiu, skaitmeninių technologijų žinios tampa būtinomis ir ateityje užims vis didesnę rolę visame sektoriuje. Tuo pačiu, įvairiomis formomis pasireiškia ir tam tikro lygmens nepasitikėjimas tokio pobūdžio įrankiais bei technologijomis, kylantis iš kompetencijų stokos;
  • Vyrauja akivaizdus skaitmeninių žinių ir mokymo galimybių poreikis, išlekiantis papildomą kompetencijų stoką komunikacijos, „savęs“ rinkodaros (Self-Marketing), skaitmeninių įrankių naudojimo / pritaikymo (socialinių medijų, video / audio redagavimo ir pan.), žiniasklaidos valdymo ir kitose srityse.

Tarptautinė tyrimo ataskaita yra tik pirmasis projekto produktas (IO1), kuris padės pamatą tolesniam, sėkmingam projekto intelektinio produkto sukūrimui. Rezultatai įgalins partnerius sukurti mokymo planą (IO2) ir jį realizuojančią mokomųjų dirbtuvių programą (IO3), naudingą visiems suinteresuotoms šalims – scenos menų aktoriams ir technikams Europos kontekste.

Visą ataskaitą galite skaityti čia

28 gruodžio, 2021