Projektas

Bendruomenių tiltai

Bendruomenių tiltai

Integracija ir įtrauktis yra dinamiški ir dvipusiai procesai, kuriems reikia visų šalių pastangų, įskaitant prieglobstį gavusių užsieniečių ir trečiųjų šalių piliečių pasirengimo prisitaikyti prie priimančios visuomenės, jų žinių apie teises bei pareigas priimančiose šalyse, kultūrinių žinių ir sąmoningumo. Lygiai taip pat būtinas priimančios bendruomenės įstaigų kultūrinis pasirengimas ir atvirumas priimti žmones iš skirtingų kultūrų, žinios apie prieglobstį gavusių užsieniečių ir trečiųjų šalių piliečių teises Lietuvoje ir ES, kurias užtikrina tarptautinės konvencijos ir šalies įstatymai juos priimančiose šalyse.

Izoliacija, ryšių su vietos bendruomene trūkumas, menkas dalyvavimas kultūriniame šalies gyvenime, neigiamos visuomenės nuostatos yra rimtos problemos, kurias bando spręsti šis projektas. Todėl Vilniaus arkivyskupijos Caritas ir organizacijos partnerės Menų Agentūra „Artscape“ bei Pabėgėlių Taryba, siekdamos stiprinti bendruomeninius ryšius, sklandesnę pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integraciją, kultūrinį supratimą bei užkirsti kelią diskriminacijai, inicijuoja bendruomenių iniciatyvų projektą “Bendruomenių tiltai”, į kurio veiklas tikimasi įtraukti prieglobstį gavusius ir jo prašančius užsieniečius bei kitų trečiųjų šalių ar žmones be pilietybės; į skirtingas projekto veiklas taip pat bus įtraukti ir vietiniai Lietuvos gyventojai. Projekto mokymai ir bendros tęstinės bendruomeninės veiklos, renginiai suteiks projekto dalyviams galimybę kartu kurti, mokytis, diskutuoti ir įgyti įvairių tarpkultūrinių kompetencijų.

Projekto tikslas – vykdyti kompleksines bendruomenines veiklas, prisidedančias prie pabėgėlių ir trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės integracijos, mažinant jų socialinę atskirtį organizuojant mokymus ir bendruomenines iniciatyvas.

Paraiškos kodas: PMIF-2.1.6-K-01-004

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų

29 birželio, 2021