Projektas

Kultūros ambasadoriai

Kultūros ambasadoriai

Savanorystės programa prieglobstį gavusių ir jo prašančių užsieniečių grupės jaunimui “Kultūros ambasadoriai” yra bendruomenių iniciatyvų projekto “Bendruomenių tiltai” dalis. Programos metu dalyviai savanoriaus kultūros, švietimo organizacijose rengiant festivalius, edukacines programas. 

Savanorystės programa įgalina tikslinę grupę savanoriauti kultūros ir meno organizacijose, ypatingą dėmesį skiriant pabėgėlių statusą turinčiam jaunimui. Savanorių iš tikslinės grupės įtraukimas padidins šių grupių matomumą visuomeniniame gyvenime. Savanoriai, norintys tapti „kultūros ambasadoriais“, yra apmokomi ir jiems suteikiama žinių ir įgūdžių savanoriauti įvairiose kultūros organizacijose, renginiuose, vykdyti savo bendruomenių advokaciją ir megzti dialogą su šalies gyventojais. Tikslinės grupės savanorystė su Lietuvos gyventojais padės mažinti socialinę atskirtį, neigiamas nuostatas, įgyti tarpkultūrinių kompetencijų imigrantams ir Lietuvos gyventojams, didinti abipusį supratingumą.

Paraiškos kodas: PMIF-2.1.6-K-01-004

Projekto tikslas – vykdyti kompleksines bendruomenines veiklas, prisidedančias prie pabėgėlių ir trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės integracijos, mažinant jų socialinę atskirtį organizuojant mokymus ir bendruomenines iniciatyvas.

Projektas finansuojamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis bei Socialinės apsaugos darbo ministerijos.

29 birželio, 2021