Projektas

Kultūros prieinamumo didinimas pabėgėliams

Kultūros prieinamumo didinimas pabėgėliams

Nuo 2016 m. „Artscape“ komanda ir savanoriai vykdo kultūrinę-edukacinę veiklą pabėgėlių centruose, įgyvendindami meninius projektus, skatinančius pabėgėlių integraciją ir didinantį visuomenės supratimą žmogaus teisių ir migracijos klausimais.

Kultūrinė programa Lietuvoje gyvenantiems pabėgėliams – tai tęstinis projektas, kurio veiklos vystomos trimis kryptimis: inicijuojami profesionalaus meno projektai pabėgėlių tema, įtraukiantys menininkų bendruomenę ir didinantys visuomenės sąmoningumą migracijos ir integracijos klausimais; vykdomos kultūrinės edukacinės programos Ruklos ir Pabradės pabėgėlių centruose; telkiama bendruomenė savanoriškoms veikloms (savanorių telkimas ir koordinavimas, socialinių ryšių mezgimas, humanitarinė pagalba, laikinas apgyveninimas ir kt.).

Siekdama plėtoti kultūros prieinamumo didinimo strategiją, įvertinti pabėgėlių situaciją Lietuvoje ir sukurti skubios pagalbos ir poreikių kriterijų rinkinį, „Artscape“ reguliariai bendrauja su pabėgėliais, kuria pabėgėlių profilių duomenų bazę. Projekto tikslinė grupė – moterys ir vaikai bei sulaikyti asmenys, laukiantys atsakymo dėl teisinio statuso suteikimo. „Artscape“ jau sukūrė visos šalies savanorių tinklą ir palaiko nuolatinius ryšius su pabėgėliais, įskaitant tuos, kurie jau yra išvykę iš šalies. „Artscape“ siekia, kad pabėgėliai imtųsi aktyvaus vaidmens teikdami informaciją apie integracijos iššūkius ir poreikius.

Kurdami savarankišką platformą ir veiksmingą koordinavimo sistemą, menų agentūra, plėtodama programą bendradarbiauja su privačiu bei valstybiniu sektoriais, labdaros fondais, ambasadomis, prekybos rūmais ir kitais suinteresuotais asmenimis tam, kad šio projekto nauda būtų jaučiama ne tik pabėgėliams, bet stiprintų vietos gyventojų sąmoningumą, padidintų supratimą apie socialines problemas, aktualias kitoms pažeidžiamoms mūsų visuomenės grupėms.

„Artscape“ vykdomo projekto tikslas- sudarant sąlygas į kultūrines veiklas įtraukti socialinę atskirtį patiriančius asmenis integracijos centruose, didinti kultūros prieinamumą, gerinti socialinės integracijos procesus.

29 birželio, 2021