Istorijos

Šioje skiltyje pristatomi autentiški naujai atvykusių žmonių, kurie atvyko į Lietuvą įvairiausiomis aplinkybėmis, pasakojimai- šeimos, namų, profesijos, pomėgių, iššūkių, ilgosios kelionės, migracijos istorijos. Šių istorijų tikslas - plėsti pasaulėžiūrą, skatinti empatiją, atkreipti dėmesį į konkrečius žmones, jų patirtis, asmeninius pasakojimus, taip siekiant parodyti ir išryškinti platesnę migracijos situaciją Lietuvoje.
Istorijos

Pagal sukurtą dramaturginę medžiagą ir koncepciją organizuojamas video medžiagos kūrybinis darbas, kurio metu archyvuojama video medžiaga ir sukuriamos bent 8 VERBATUM principu ir interviu metodu pasakojamos skirtingos, bet autentiškos migrantų istorijos – šeimos, namų, profesijos, pomėgių, iššūkių, ilgosios kelionės, migracijos ir panašiomis temomis.

Video istorijų tikslas – plėsti pasaulėžiūrą, naudojantis atpažįstamumu skatinti empatija. Jose koncentruojamasi į konkrečius žmones, jų patirtis, per asmeninius pasakojimus, taip siekiant parodyti ir išryškinti platesnę migracijos situaciją Lietuvoje.

Istorijos jau netrukus.