Tolerancijos skatinimas Lietuvoje

Projektas, skirtas skatinti visuomenės toleranciją trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu, įgyvendinant inovatyvias menines priemones ir viešinimo kampaniją. Projekto metu vykdomos kompleksinės veiklos, prisidedančios prie plataus masto kultūrų įvairovės skatinimo, lygybės suvokimo, tarpkultūrinės sąveikos didinimo bei atviros visuomenės kūrimo ir tokiu būdu padedančios įgyvendinti sėkmingą užsieniečių integraciją į visuomenę.

Partneriai

  • DDG_logo_png
  • nara
  • kinoshortai

 

 

 

  • 2014 m. liepos 30 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1048/2014, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomos informavimo ir viešinimo priemonės visuomenei ir informavimo priemonės paramos gavėjams.
  • 2014 m. liepos 30 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1049/2014, dėl informavimo ir viešinimo priemonių techninių charakteristikų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos.
  • 2015 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.