Tolerancijos skatinimas Lietuvoje

Audiovizualinė instaliacija "Kai susitinka istorijos" keliauja po Lietuvą: KLAIPĖDA 03.04_03.13 (Senoji Perkėla) | ŠIAULIAI 03.18_03.29 (Prisikėlimo aikštė) | KAUNAS 04.01_04.17 (Steigiamojo seimo aikštė) | VILNIUS 04.20_05.01 (Katedros aikštė)

Partneriai

  • DDG_logo_png
  • nara
  • kinoshortai

 

 

 

  • 2014 m. liepos 30 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1048/2014, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomos informavimo ir viešinimo priemonės visuomenei ir informavimo priemonės paramos gavėjams.
  • 2014 m. liepos 30 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1049/2014, dėl informavimo ir viešinimo priemonių techninių charakteristikų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos.
  • 2015 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.